STEAM пројекат “Наука и религија”

У оквиру STEAM пројекта “Наука и религија”, који реализују професори Стефан Ковачевић (физика), Слободан Срдић (биологија) и ђакон Владо Мојевић (православна вјеронаука), оджано је интерактивно STEAM предавање о корелацији вјере и науке за ученике одјељења II2, уз присуство педагога школе, Јелене Ненић. Циљ предавања је био указати ученицима да из различитих наставних предмета уче, на први поглед контрадикторне информације и да сви заједно, уз дискусију уоче да наука и вјера нису нужно у контрадикцији. Ученици су учествовали активно, након чега су испунили анкету кроз коју су изразили утиске с предавања и његову посљедицу на њихове ставове и увјерења.