НАСТАВНИЦИ

Наставни кадар

 

Р.б. Име и презиме Радно мјесто
1. Мира Станишев наставник српског језика
2. Мирела Симић наставник српског језика
3. Драгана Стјепановић наставник српског језика
4. Мира Ђекић наставник српског језика
5. Марија Красојевић наставник енглеског језика
6. Маја Миличевић наставник енглеског језика
7. Данијела Гирарди наставник њемачког језика
8. Небојша Столица наставник њемачког језика
9 Љубиша Ристић наставник физичког васпитања
10. Небојша Горановић наставник физичког васпитања
11. Славиша Ђуричић наставник математике
12. Стефан Ковачевић наставник физике
13. Милена Митровић наставник биологије и микробиологије
14. Радојка Вукељић-Гвозденов наставник биологије
15. Слободан Срдић наставник биологије и ботанике
16. Милена Јовић наставник хемије
17. Биљана Глигорић наставник хемије
18. Драгана Обрадовић наставник стручних предмета
19. Жељка Васиљевић наставник хемије
20. Љиљана Лазић наставник социлогије и етике, демократије и људских права
21. Тијана Поповић-Дамјановић наставник медицинске психологије
22. Јелена Росуљаш наставник истирије и латинског језика
23. Ружица Сувајац наставник здравствене његе и практичне наставе
24. Гордана Митровић наставник здравствене његе и практичне наставе
25. Алдијана Савић наставник здравствене његе и практичне наставе
26. Тања Радишковић наставник здравствене његе и практичне наставе
27. Анита Петровић наставник здравствене његе и практичне наставе
28. Маја Ђурић наставник здравствене његе и практичне наставе
29. Слађана Стевановић наставник здравствене његе и практичне наставе
30. Сања Жарић наставник здравствене његе и практичне наставе
31. Свјетлана Николић наставник здравствене његе и практичне наставе
32. Драгана Божић наставник здравствене његе и практичне наставе
33. Невена Стјепановић наставник вјежби и практичне наставе
34. Ирма Ристић наставник вјежби и практичне наставе
35. др Соња Видић наставник стручних предмета
36. др Милијана Марић наставник стручних предмета
37. др Биљана Кандић наставник стручних предмета
38. др Бојана Алексић наставник стручних предмета
39. др Јасмина Букејловић наставник стручних предмета
40. др Биљана Кузмановић наставник стручних предмета
41. др Свјетлана Малиновић наставник стручних предмета
42. др Никола Ђурић наставник стручних предмета
43. ђакон Владо Мојевић наставник православне вјеронауке