Формативно праћење и вредновање ученика

Данас су представници Републичког педагошког завода Републике Српске: Слађана Танасић, помоћник директора, Милија Марјановић, начелница за средње образовање и Аријана Жуjић, просвјетни инспектор – савјетник одржале едукативно предавање за наставнике наше школе на тему: “Формативно праћење и вредновање ученика”. Колективно стручно усавршавање наставника је планирано Годишњим програмом рада школе и представља један од важних сегмената у функционисању наше васпитно – образовне установе, са акцентом на јачање професионалних капацитета запослених. Професионални развој наставника је сложен процес који подразумијева развијање компетенција запослених у васпитно – образовним установама, који се остварује путем разних видова стручног усавршавања прописаних законским нормама.
Захваљујемо се представницима Републичког педагошког завода на стручности и професионалности, као и сусретљивости за реализацију данашње едукације!