Списак радника који испуњавају услове кокураса за пријем радника у радни однос број 2291/23 од 04.12.2023. године који је објављен у Гласу српске 06.12.2023. године