Списак кандидата који испуњавају услове за конкурс