ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Помоћно особље

 

Р.б. Име и презиме Радно мјесто
1. Драган Станковић домар
2. Невенка Трипић хигијеничарка
3. Нада Панић хигијеничарка
4. Александра Ђорђић хигијеничарка
5. Јадранка Тадић хигијеничарка
6. Дарка Јосиповић хигијеничарка
7. Сњежана Лукић хигијеничарка