Исправака списака кандидата који испуњавају услове конкурса за пријем радника у радни однос