Допуна списка кандидата који испуњавају услове за пријем радника у радни однос